sanitat catalana vaga 10 de marc 1

A LA DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS, TREBALL AUTÒNOM, SEGURETAT I SALUT LABORAL 

CONVOCATÒRIA DE VAGA

 

ÁNGEL LUIS GARRIDO COTAYNA, Coordinador d’Acció Sindical de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), amb número de DNI 46227554S i amb domicili a efectes de notificació carrer Sant Rafael 38-42, 08001 Barcelona, número de telèfon 933298111 i correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

JESSICA MORILLAS VÁZQUEZ, Presidenta del sindicat Infermeres de Catalunya (UIdC) amb número de DNI 43178437Z i amb domicili a efectes de notificació carrer Pallars, 193, 08005 de Barcelona, número de telèfon 937376302 i correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

JAUME SANTANGELO RABASSA, de la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l'Administració de Catalunya – Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat / Intersindical Alternativa de Catalunya (CATAC-CTS-IAC), amb número de DNI 46065147B i amb domicili a efectes de notificació carrer Via Laietana, 57, 08003 Barcelona, número de telèfon 639332172 i correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ERMENGOL GASSIOT BALLBÈ, de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, amb número de DNI 38119528H i amb domicili a efectes de notificació carrer Burgos 59, baixos, 08014 Barcelona, número de telèfon 935120481 i correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

ADRIÀ PET HERRERA, de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), amb número de DNI

52618350P i amb domicili a efectes de notificació carrer de Muntadas, 24, 08014 Barcelona, número de telèfon 644250857 i correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ANNA CASTERÀS MUÑOZ, del sindicat PSI Lluitem, amb número de DNI 46346417Z i amb domicili a efectes de notificació carrer Villarroel 170, 08036 Barcelona, número de telèfon 670731551 i correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

convoquem a tots i totes les treballadores de la sanitat de Catalunya a una VAGA SECTORIAL en els termes següents:

PRIMER.- La vaga tindrà inici el proper 10 de març a les 0:01 hores en tots els centres i

empreses sanitàries i sòcio-sanitàries públiques i privades de Catalunya i finalitzarà el 10 de març a les 23:59. 

SEGON.- La convocatòria afecta al personal estatutari, al personal laboral, al personal

funcionari i al personal en formació especialitzada (IIR, FIR, PIR, BIR i MIR) que presta els seus serveis a la xarxa pública SISCAT (ICS i centres concertats) i a tots els centres assistencials de titularitat privada de Catalunya.

TERCER.- La convocatòria afecta als àmbits de l'atenció primària (tots els seus dispositius), atenció continuada i urgent, atenció domiciliària, atenció hospitalària, atenció prehospitalària i emergències, salut mental, atenció sociosanitària, atenció residencial i atenció emergències 061 Contact Center.

QUART.- Es promou la declaració de vaga atenent a la situació límit que viuen els professionals de la salut a Catalunya que, malgrat tots els esforços que portem anys fent i els que han fet durant aquesta pandèmia, no han vist cap apropament ni intenció de millorar la seva situació laboral ni professional per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per això, els professionals de la salut de Catalunya MANIFESTEM:

Que actualment, la població te la percepció de que els professionals de la salut els estem descuidant. Que els professionals no estem fent la nostra feina i estem descuidant els nostres usuaris. En part compartim aquesta percepció donat que sabem que, actualment i degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia (però també per les mancances que el nostre sistema de salut porta arrossegant des de fa molts anys) no estem podent prestar una adequada assistència a tota la població.

Els professionals del sistema de salut de Catalunya estem esgotats. Fins la pandèmia hem

treballat sota mínims, havent de tirar endavant un sistema ineficient que s’ha aprofitat de la bona voluntat i professionalitat de totes i tots els seus professionals. Infermeres, TCAI’s, sanitaris, tècnics, psicòlegs, metges, farmacèutics, personal d'administració, personal de serveis,... totes ens hem acostumat a treballar sota una pressió assistencial inimaginable en altres països. Hem normalitzat la falta de personal a costa de la nostra salut i de renunciar als nostres drets com a treballadores i treballadors.

Retallades en el nostre sou, pèrdua de poder adquisitiu, major càrrega i pressió ssistencial, nul econeixement professional per part de l’administració, impossibilitat de esenvolupament ni avanç professional dins les nostres institucions, pèrdua de drets socials, impossibilitat de conciliació de la nostra vida personal amb la laboral...

Els professionals de la salut de Catalunya ja ens hem cansat!

Després d’una pandèmia, en la que molta de la responsabilitat de l’atenció a les persones ha recaigut sobre el nostre col·lectiu, sent un dels més exposats al virus i on la majoria de nosaltres hem hagut de renunciat a la nostra pròpia salut... aquests no ha estat suficient per a que l’administració hagi tingut cap mena de reconeixement, més enllà de paraules buides i sense valor. Una pagueta de gratificació que ha deixat clar quins son els professionals que més importen a l’administració al estratificar la paga segons categoria professional.

El sistema de salut es basa en el treball en equip. Un equip format per molts professionals que treballen coordinats per prestar la millor assistència a la ciutadania. Però un equip en el que hi ha professionals de primera i de segona. Un equip en el que els drets no són els mateixos per a tothom i en el que les regles del joc varien en funció de la categoria.

Ja n’estem fartes! Ha arribat el moment de parar. De deixar clar que portem massa temps

treballant en unes condicions pèssimes i sense haver obtingut cap mena de millora en els darrers anys.

CINQUÈ.- Les DEMANDES que reivindiquem a continuació tenen com a única finalitat, que les i els professionals de la salut de Catalunya puguem desenvolupar la nostra feina amb les millors  condicions laborals, econòmiques, professionals i socials possibles, per poder treballar en unes condicions òptimes per prestar les cures i l’assistència que les ciutadanes i ciutadans de Catalunya es mereixen. Per aquest motiu volem arribar a un acord sobre:

1. Una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública.

2. Els professionals que facin una mateixa feina han de tenir les mateixes condicions laborals. Cal eliminar les diferències en les condicions laborals entre les treballadores.

3. DESPROTEGIDES MAI MÉS. No posar en perill els professionals de la salut ni a les usuàries i usuaris que atenem. Assegurar sempre i en tot moment una correcta protección laboral de les treballadores i els treballadors.

4. Reconèixer malalties laborals A TOTES les treballadores i treballadors. Fer extensiu el reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional a TOTES les treballadores que estiguin exposades a aquest risc en el seu entorn laboral.

5. Jubilació anticipada per al personal de la sanitat. Incloure al personal dels centres sanitaris al dret per rebaixar l'edat de jubilació, a causa de la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball. Regulació de la jubilació parcial

6. Recuperació del poder adquisitiu i drets laborals perduts d'ençà les retallades del 2010.

Fer efectiva la derogació i reversió dels efectes del DL 3/2010 segons acord parlamentari

del 10/10/2019 i amb data d’efecte el 1/1/2020.

7. Reduir la temporalitat i la precarietat en les contractacions. Contractació estable i de qualitat que permeti el gaudiment de drets així com compaginar la vida laboral i personal dignament.

8. Model sanitari centrat en l’atenció primària. Destinar el 25% del pressupost a l’Atenció Primària de salut tal com demana l'OMS.

9. Despesa sanitària per càpita homologable al països de l'entorn europeu.

10. Jornada de 35h setmanals per al torn diürn i reducció de jornada per al torn nocturn. Tornada al còmput horari anual previ a la crisi de 2010.

11. Adequar les ratios professional/usuari per una correcta assistència i definir els rols professionals. Reconèixer i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el conseqüent reconeixement econòmic. Reducció de les carregues laborals.

12. Reconeixement del plus de perillositat per a totes les categories del personal que treballaen sanitat.

13. Cobertura de TOTES les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances,

formació, permisos i baixes per malaltia.

14. Aturar i revertir les externalitzacions. La SALUT NO HA DE SER UN NEGOCI. Prou utilització de recursos públics en benefici de la privada.

15. Internalització de serveis basics pel correcte funcionament del sistema sanitari com son

el d'ambulàncies, SAD, neteja, atenció emergències 061 Contact Center, etc.

16. Exempció voluntària de treballar els caps de setmana i les guàrdies per als majors de 50 anys.

17. Eliminar l'actual sistema pervertit de DPO (Direcció Per Objectius) i convertir aquest complement en una paga extraordinària que sigui percebuda per totes i tots els treballadors.

SISÈ.- L'objectiu de la vaga és l'assoliment d'un acord amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el que s'acceptin les demandes reivindicades en el punt cinquè  d'aquest document i poder començar un procés de diàleg i treball per arribar a l'assoliment d'aquestes; i en aquells aspectes que estan fora de l'àmbit de les seves competències o bé requereixen de la concurrència d'altres voluntats, la signatura d'un acord amb la voluntat ferma d'assumir-les com a pròpies per a que es portin a terme totes les gestions necessàries pel seu assoliment.

SETÈ.- El comitè de vaga està format per:

1. Christian Munné Díaz, DNI 46468877E, sindicat USOC

2. Ángel Luis Garrido Cotayna, DNI 46227554S, sindicat USOC

3. Maria Esther Rodríguez Romero, DNI 46615521H, sindicat Infermeres de Catalunya

4. Octavi Rodriguez Blanco, 47713059L, sindicat Infermeres de Catalunya

5. Xavi Tarragón Cervós, DNI 38140367L, sindicat CATAC-CTS-IAC

6. Carles Roig Llugueras, DNI 40508607H, sindicat CATAC-CTS-IAC

7. María Isabel Ramírez Gallardo, DNI 46769570J, sindicat CGT

8. Luis San Martín Baños, DNI 40974647D, sindicat CGT

9. Txus Merino Asensio, DNI 39035864B, sindicat COS

10. Adrià Pet Herrera, DNI 52618350P, sindicat COS

11. Anna Casteràs Muñoz, DNI 46346417Z, sindicat PSI Lluitem

12. Carles Xavier Garcia Cepedello, DNI 43555266M, sindicat PSI Lluitem

Aquesta comunicació es realitza a l'efecte del que disposa el RD 17/77 de 4 de març, l'Estatut dels Treballadors, l'Estatut Marc del Personal Sanitari i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Barcelona, el 9 de febrer de 2021

Sin título 2

 

Suscríbete para recibir las últimas noticias y novedades

Por favor, habilite el javascript para enviar este formulario